Educar i formar en diàleg entre la fe i la cultura


21 de maig de 2020

Thursday 21st of May - ENGLISH

Good morning!

How are you? It's almost the end of the week, so today we're going to do a diferent activity. We're going to practise our SPEAKING.

Com estau? És  quasi final de setmana, així que avui anem a fer una activitat diferent. Anem a practicar el nostre SPEAKING.

What do you need?                             Què necessitau
* A paper                                           * Un paper
               * A pen or pencilcase                        * Un llapis o un boli
* Creativity                                         * Creativitat
           * A cell phone                                     * Un telèfon mòbil


1) Take the paper, and write the main ideas about something that you love to do. DO NOT WRITE A TEXT, ONLY THE MOST IMPORTANT IDEAS!
Agafa el paper, i escriu les idees principals sobre alguna cosa que t'encanti fer. NO ESCRIGUIS UN TEXT, NOMÉS LES IDEES MÉS IMPORTANTS!

2) Now that you have the principal ideas, you have to speak about this activity you love.
Ara que tens les idees principals, has de xerrar sobre aquesta activitat que t'agrada. 

3) Take a mobile phone, or tablet, and record yourself speaking about this.
Agafa el mòbil, o tablet, i enregitra't xerrant sobre això.

4) Your record has to last for 1:30 minuts MINIMUM.
La teva gravació ha de durar com a mínim 1:30 minuts. 


TIPS IMPORTANTS: 

RECORDA XERRAR UTILITZANT EL MATEIX "VERB TENSE": DECIDEIX SI HO VOLS FER EN PASSAT, PRESENT O FUTUR. 

UTILITZA VOCABULARI QUE NO SIGUI BÀSIC: JA VAS A 6è! TENS TOT EL DIA PER RECERCAR PARAULES QUE EM SORPRENIN!

QUAN ET GRAVIS, NO LLEGEIXIS. ES NOTARÀ MASSA. POTS UTILITZAR LA "XULETA" DE LES IDEES PRINCIPALS, PER A AJUDAR-TE A QUE NO ET PERDIS MENTRES XERRES.  TAMPOC T'HO APRENGUIS DE MEMÒRIA. INTENTA QUE ET SURTI NATURAL.

ENVIA-LI A NA BEL PER WHATSAPP, M'HO REENVIARÀ 😉

Have a nice day, and enjoy the activity!
Manuela 💓
Cap comentari:

Publica un comentari