Educar i formar en diàleg entre la fe i la cultura


17 de maig de 2020

L: Catalana 18 MAIG


BON DIA!!!!! TOTS BÉ!!!!!COMENCEM LA SETMANA.


RECORDAU POSAR NOM SI M 'ENVIAU FOTOS DE TASQUES.
RECORDAU REVISAR TASQUES QUE NO HEU FET.
RECORDAU QUE FET I ENTREGAT. PROCURAU ANAR AL DIAINS Alella - Últim dia de selectivitat. Vinga, que ja ho... | Facebook


ORTOGRAFIA


LES OCLUSIVES A FINAL DE MOT. P/B, T/D I C/G - CATALA 5è-6è
oclusives finals | Llengua catalana, Catalanes
 Excepcions
– adob, club, cub, tub, fluid, fred, sud, mag, demagog, pedagog…
– Femenins acabats en–itud (solitud, plenitud) i –etud (quietud, inquietud).
Excepcions
---à
nec, aràbic, càrrec, espàrrec, fàstic, feréstec, mànec, préssec, rònec…
Excepcions---La primera persona d’alguns verbs: vinc, aprenc, comprenc, encenc, entenc, pretenc, tinc, …


POSA-HO EN PRÀCTICA

ACTIVITATS DE L'1 AL 6 DE LES PÀGINES 166 i 167( Aquí som si me necessitau)

Cap comentari:

Publica un comentari