Educar i formar en diàleg entre la fe i la cultura


13 de març de 2020

Treballs i activitats per aquests dies


Aquesta és la tasca que heu de realitzar durant els dies que no vengueu a classe.
Vos ho podeu distribuir com i quan volgueu.
Consell: NO HO DEIXEU TOT PEL DARRER DIA.
Ens veim ben prest.
Bel

LENGUA CASTELLANA:
Acabar de leer el libro y acabar las fotocopias
Trabajo de el libro: portada, indice, resumen, personajes:como son( breve)+ dibujito, opinión personal:vocabulario,tema,lectura: agradable, desagradable,fácil,difícil..., me ha gustado, no me ha gustado por...
se puede hacer por ordenador o a mano
Se valorara: presentación del trabajo, ortografía, normas y estructura, conectores y expresión escrita.
p.118 1,2,3,libro
p.119 :1 i 2 libro
p.120 ,2,3,5,7y8 libro.1,4 y 6 hoja
TREBALL DE RELIGIÓ:
Quaresma ,acabar capítols i pintar lletres.

SOCIALS:
Fitxes de la guerra civil.
p.95: 2 F, 3 F i 5F

CATALÀ:
p.114: 1 LL,4 LL,       p.115: 5 F, 6 F, 7 F
p.119: 1 LL, 1 LL       p.120: 2 LL, 3 F, 4 LL, 5 LL,6 F, 7 LL, 8 LL, 9F

NATURALS:
p.67, 68 i 69 treball amb dibuixos .Esquema amb dibuixos de: la salut i la malaltia,
nutrició i salut


MATES:
p. 103 act 5 (LL)
p.104-105 act 1, 2, 5, 6, 8 (F) / act 4 (LL)
p 106-107 act 1,2 (LL) / 3, 6 (F)
p. 108 act 2, 3, 6 (LL)  /  4, 8 (F)
p. 110- 111 act 2, 3 (F)
p. 112 - 113 act 1 (LL)  / 2, 3 (F)
p. 114 act 2 (F)
p 115 act 1, 2, 3 (F)
p. 118 act 4, 6, 8, 9 (F)  / 5 ( LL)

ENGLISH

SB: p. 97 act 1, p. 98-99 act 3, p. 101 act 1, 2

WB: p. 98, 99, 100, 102, 103, 104.

GRAMMAR BOOK. Escriure la informació sobre MAY / MIGHT  i A FEW / A LITTLE.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada