Educar i formar en diàleg entre la fe i la cultura


29 de març de 2020

NOVA SETMANA. DIA 30 DE MARÇBon dia!!! Començam una altra setmana. Que sigui amb optimisme, esperança i il·lusió.
TOT ANIRÀ BÉ!SOLUCIONS A LES TASQUES DE C. NATURALS I C. SOCIALS.
1.    Completa aquestes frases:
regular
nervis
centres nerviosos
neurones
respostes
músculs

·         La funció del sistema nerviós és _____regular________ totes les activitats del cos.
·         El sistema nerviós està format pels _______centres nerviosos____ i els ______nervis_________. Les cèl·lules que formen el sistema nerviós s'anomenen ________neurones________.
·         En els centres nerviosos s'elaboren les ________respostes____, que són transmeses als ________músculs_________ i a altres òrgans del cos.


2.    Classifica aquests moviments en voluntaris i reflexos:
·         Retirem la mà d'una punxa de ros. __________reflexe______
·         Clavem una puntada de peu a una pilota. ______voluntari__________
·         Allarguem la mà per agafar un got d'aigua. ______voluntari___________
·         Retirem la mà d'un pot molt calent. ________reflexe_______
·         Ens aixequem d'una cadira. __________voluntari________


3.    Indica quines d'aquestes funcions realitza el sistema nerviós:
·         Donar ordres als músculs per moure el cos. x
·         Processar la informació que capten els òrgans dels sentits.x
·         Digerir els aliments.
·         Regular la respiració dels pulmons i el batec del cor.
·         Captar l'oxigen de l'aire.
En general, el sistema nerviós ho controla tots els òrgans del cos, però les seves funcions principals són les assenyalades.


4.    Indica les parts del sistema nerviós:

encèfal
medul·la espinal
nervis
5.    Relaciona les parts del sistema nerviós amb la seva funció:

Centres nerviosos

Nervis
Òrgans sensorials interns


Òrgans dels sentits
·   a       

·      b    

·      c   


·   d       
· Capten informació sobre el funcionament    del nostre cos c
·        Capten informació del nostre entorn d

·    Reben informació i elaboren les respostes corresponents en forma d'ordres a

·        Envien la informació captada pels òrgans sensorials als centres nerviosos i les ordres dels centres nerviosos a les diferents parts del cos b  SOCIALS  

-    DICTADURA:Sistema polític en el qual una sola persona o una institució governa amb poder absolut o total, sense sotmetre's a lleis ni a limitacions:
-CACIQUISME:Sistema polític en el qual una sola persona o una institució governa amb poder absolut o total, sense sotmetre's a lleis ni a limitacions:
-CONSTITUCIÓ:Conjunt de lleis fonamentals que fixa l'organització política d'un estat i estableix els drets i les obligacions bàsiques dels ciutadans i dels governants.
-DEMOCRÀCIA:Sistema polític en què el poble escull lliurement, mitjançant unes eleccions, les persones que l'han de governar.
-FRANQUISME:Règim polític dictatorial que va implantar el general Francisco Franco a l'Estat espanyol després de la Guerra Civil, l'any 1939, que va durar fins a la seva mort, el 1975, i que es va caracteritzar per la repressió i la manca de llibertats.


Cap comentari:

Publica un comentari