Educar i formar en diàleg entre la fe i la cultura


9 de novembre de 2018

Treballam els talaiots

Per anar a la darrera sortida, els alumnes varen treballar cooperativament els talaiots. També s'ha fet una exposició oral de la feina. Molt bé al·lots i al·lotes! :)

2 comentaris: